Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2021 06:15, số lượt xem: 35

Tháng năm vẫn tháng năm tròn,
mà thân cát bụi đâu còn là thân.
Cả đời theo áng phù vân,
còn đâu chút đỉnh giành phần cho em.
Sợ khi lụi tắt dầu đèn,
phương trời lang bạt đã quên đường về.

Thanh Trì 2020