Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:12, số lượt xem: 52

Tháng năm vẫn tháng năm tròn,
mà thân cát bụi đâu còn là thân.
Cả đời theo áng phù vân,
còn đâu chút đỉnh giành phần cho em.
Đến khi lụi tắt dầu đèn,
phương trời lang bạt đã quên đường về.

Năm 2019