Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/12/2022 16:15

Vừa hết mùa mưa tôi về sông Mã
Cửa Hà hôm ấy ngập ngừng thu
Đò mắc cạn, tay nắm tay mắc cỡ
trái tim tôi ai níu mãi đến giờ.