Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2021 06:58, số lượt xem: 27

Không biết là đang đi tiễn ai,
dặm trường thăm thẳm một mình tôi.
Nhìn vào hoang vắng đưa tay vẫy,
đường về chỉ bóng níu chân thôi!