Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/03/2023 16:00

Thấy đom đóm loé sáng
Ớn lạnh suốt xương lưng
Lẽ nào người kiếp trước
Về gọi ta đi cùng