Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 06:32, số lượt xem: 27

Gối khuya nghe tiếng sóng,
tự đáy sông vọng về.
Hầm hập hơi đất lỏng
oan hồn chưa chịu đi