Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2021 14:16, số lượt xem: 28

Mỗi lần về lại cố hương,
lại trào nỗi nhớ, nỗi thương bời bời,
lại trời thăm thẳm mây trôi,
lại sông khắc khoải gọi tôi ời ời...