Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2021 06:36, số lượt xem: 40

Gửi nỗi buồn núi xa,
nhắn nỗi đau mây cách,
Tiếng sông cạn gọi anh trong lau lách,
bậc bến chìm nấc khóc đợi em qua.