Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2021 06:15, số lượt xem: 61

Vẳng tiếng ru hàng xóm,
trong vắt một miền thu.
Hồn tre làng mộc mạc,
rải vàng trăng đầm đìa.