Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2021 06:48, số lượt xem: 82

Nắng chuyển mùa rất chóng,
xao xác cả bờ tre
Con cu  kỳ nhớ bạn,
gáy sôi một góc hè.
Tiếng buồn con tu hú,
khắc khoải cuối lèn xa.
Trời trở chiều cả gió,
hầm hập mang lửa về.
Trời xanh và trống trải,
như lòng người xa quê.
Sân trường thưa kẻ đến,
bạn bè mấy người đi.
Năm ròng xa biền biệt,
sầu dài trong nỗi quê.
Lòng lúc nào cũng cảm,
tu hú và tiếng ve,
tiếng cu kỳ nhớ bạn,
gáy sôi một góc hè.

Những ngày hè 5-1971