Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:19, số lượt xem: 49

Đá chừng như say giấc,
hay là đang đợi ai?
Ở cõi này lâu nhất,
xin đá chỉ giùm tôi
có tuổi xuân rười rượi
đứng mãi đây đợi người.
Đã bao mùa mưa xối,
đã bao mùa nắng phơi,
mà người ấy vẫn đợi,
ở nơi xa cõi đời!
Chợt như là đá khóc,
giọt giọt dưới rêu trôi.
Hoang vu dội tiếng gọi,
của en hay của tôi.