Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2021 06:12, số lượt xem: 47

Mơ hồ tiếng cũ khuya đêm,
gót chân bước nhẹ lên thềm còn vang.
Mịt mù thăm thẳm không gian,
con đò quẫy sóng sang ngang lâu rồi.