Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/07/2021 06:32, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 23/10/2021 06:59

Hồn vọng tiếng ru,
khúc nôm thuở nhỏ.
Gối tai nghe rõ,
chân tóc chuyển mùa.