Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2021 06:32, số lượt xem: 49

Hồn vọng tiếng ru,
khúc nôm thuở nhỏ.
Gối tai nghe rõ,
chân tóc chuyển mùa.