Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2021 17:59, số lượt xem: 74

Gió lào rang cát bỏng,
mái cọ khô giữa trời.
Ra bờ khe tránh nóng,
gặp bông trang tím trôi,
chắc là từ Tiến Hoá,
em gửi về cho tôi?

6/1969