Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:04, số lượt xem: 35

Tôi chẳng bao giờ muốn lớn,
mỗi khi mẹ gọi cơm chiều.
Gần hết một đời mới hiểu,
con cần có mẹ bao nhiêu.