Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/08/2021 06:46, số lượt xem: 31

Áo ai vừa qua ngõ,
thoảng chút hương mơ hồ,
lòng ai chưa kịp mở,
đã bóng người đi qua.