Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2021 06:19, số lượt xem: 31

Gió khoả mặt ao dát nắng
hoa xoan lát tím đáy trời.
Cuối vườn lá tre trăng khuyết,
đầu hè chim khách nhắc ai.