Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2021 07:08, số lượt xem: 53

Ngõ vắng tấp đầy lá,
cuối thu sương đã dày.
Gió không vào gõ cửa,
gót chân nào qua đây?