Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/08/2021 06:48, số lượt xem: 28

Ngõ vắng tấp đầy lá,
cuối thu sương đã dày.
Gió không vào gõ cửa,
gót chân nào qua đây?