Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2021 06:29, số lượt xem: 48

Chờ mãi mà em không đến,
chỉ nghe rèm động gió lay hiên.
Ngoài kia có lẽ sương rơi nặng,
chiếc lá vàng nghiêng mấy bậc thềm.