Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2021 06:31, số lượt xem: 44

Thoáng gặp em lần đầu,
chưa chi lòng đã nhớ.
Ước gì ta gần nhau,
để thành tình một thuở.

Thanh Trì 2020