Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2021 06:12, số lượt xem: 56

Thân bụi nặng nề không nhấc nổi,
nỗi lòng quê cũ chẳng nguôi ngoai.
Ra đi buổi ấy chưa chào hỏi,
thoáng đó mà nay đã một đời!

Thanh Trì 2019