Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2021 16:03, số lượt xem: 82

Thia lia mảnh đá xuống sông,
sóng lăn tăn nổi rồi long bong chìm.
Thia lia ánh mắt đi tìm,
biển đời dậy sóng, nổi chìm thân tôi.