Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2021 06:40, số lượt xem: 53

Nguyện làm cánh mỏng thiêu thân,
yêu ai yêu chỉ một lần yêu thôi.
Màn đêm vây kín góc trời,
em buông xiêm áo xoã đời vào anh,
Tay hồng bọc ấm thân em,
ngàn bông hoa rực cháy lên cuộc tình.
Thế là thoả nguyện ba sinh
cõi đêm riêng của chúng mình trong nhau.

ThanhTrì 2020