Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/09/2022 08:09

Mỗi lần làng cũ ra đi
Mỗi lần đường xưa ngoái lại
Ngõ nắng chưa quen, ngõ mưa đã tới
Đêm đêm ngóng đợi theo trăng quay về.