Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 14:48

Em đi khuất nỗi nhìn không thấu
Anh rõi lần theo dấu thực hư
Chợt nghe hoang vắng bàn tay gọi
Bóng của mơ hồ bến cũ xưa.