Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2021 06:16, số lượt xem: 54

Mơ hồ theo gót chân ai,
sương rong rêu phủ dấu hài còn thơm.
Hoang vu đi mãi con đường,
hương còn ngào ngạt mà không thấy người.