Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/03/2023 11:11

Theo câu quan họ về Lim
Áo the khăn xếp đi tìm lá răm
Lúng liêng quai nón ba tầm
Bến sông Tương đợi trăm năm nay rồi.