Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/09/2022 07:57

Lanh lảnh chuông Nghĩa Dũng
Trong xanh trời Cẩm Phong
Cốc cốc mõ chùa Chặng
Thanh lặng tâm vô thường.