Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2021 06:13, số lượt xem: 59

Chuông Nghĩa Dũng buông rơi chiều vắng lặng,
bến Cửa Hà thả nổi bóng tà huy.
Từ thượng nguồn chợt âm vang giọng suối,
sao sông trôi bình thản chẳng nghe gì.