Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2021 07:35, số lượt xem: 75

Bàn tay đầy dĩ vãng,
chằng chịt bao đường đi.
Cả một đời phiêu lãng,
về quê chẳng có gì.