Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/03/2023 11:09

Hạnh phúc già nua
Nỗi đau trẻ mãi
Gió chở đầy mưa
Khô đồng khô bãi
Anh không trở lại
Chỉ em quay về
Con cò khóc mãi cơn mơ
Thương con sông cũ bao giờ lại xanh.