Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2021 06:11, số lượt xem: 34

Sáng nay không nỡ quét sân,
bông hoa sương lệ, mấy lần cánh rơi.
Cõi hoa nào khác cõi người,
thương cho bao kiếp phận đời tài hoa!