Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/06/2022 08:10

Anh như một thoáng mây qua
Em như lác đác mưa sa cuối mùa
Thơ anh bán chẳng ai mua
Duyên em quang gánh cửa chùa gửi thân.