Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 14:45

Thăm thẳm em, thăm thẳm tôi,
giữa hai thăm thẳm là trời thẳm xanh.
Núi cao thăm thẳm dựng thành,
vô tình thăm thẳm vây quang hai người.