Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2021 14:22, số lượt xem: 27

Liêu xiêu quán cóc ven đường,
rẽ vào thăm bạn, thêm thương tuổi già.
Ấm chè ủ tự hôm qua,
chén nghiêng chén lệch rót ra vơi đầy.
Tay run nắm lấy tay gầy,
tóc mây chạm với đầu mây loà xoà.