Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/03/2021 08:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 07:54

Thôi đành đi với lênh đênh,
để ai sống lặng mối tình của ai.
Thôi đành bèo dạt mây trôi,
để người sống trọn với người đến sau.


Năm 2019