Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 08:55, số lượt xem: 46

Thôi đành đi với lênh đênh,
để ai sống lặng mối tình của ai.
Thôi đành bèo dạt mây trôi,
để người sống trọn với người đến sau.

Năm 2019