Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/06/2022 09:04

Đời tôi vốn dĩ đã buồn,
thêm em một chút trong cơn buồn mình.
Ngổn ngang thêm nỗi ngổn ngang,
đa đoan thêm với đa đoan nữa rồi.