Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/03/2021 06:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 15:11

Nhớ buổi đầu tiên vào lớp,
tay chân xép nép nghiêm ngồi.
Sát mình là người tinh nghịch.
lúc nào cũng trêu mình thôi!
Thấy mình vừa hiền vừa giỏi,
dần dà bạn thay đổi ngôi.
từ xưng "mày, tao"xơi xới,
sang gọi tên mình êm trôi.
Ba năm nhanh như sao đuổi,
thầy vẫn không thay chỗ ngồi.
Chúng mình thân nhau đến nỗi,
bạn bè cứ ghép thành đôi.


Cảm Thuỷ 1989