Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2021 06:46, số lượt xem: 92

Nhớ buổi đầu tiên vào lớp,
tay chân xép nép nghiêm ngồi.
Sát mình là người tinh nghịch.
lúc nào cũng trêu mình thôi!
Thấy mình vừa hiền vừa giỏi,
dần dà bạn thay đổi ngôi.
từ xưng "mày, tao"xơi xới,
sang gọi tên mình êm trôi.
Ba năm nhanh như sao đuổi,
thầy vẫn không thay chỗ ngồi.
Chúng mình thân nhau đến nỗi,
bạn bè cứ ghép thành đôi.

Cảm Thuỷ 1989