Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2021 06:09, số lượt xem: 50

Duyên vùi trong quên lãng,
tình ôm mộng ra đi.
Khát vọng tay trắng đất,
Quê hương không đường về.