Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/07/2021 06:21, số lượt xem: 22

Nỗi tự thương lầm lạc,
ngỡ mình bay được thế gian.
Sống, đã không biết sống!
Chết, sao biết chết khôn!