Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 06:43

Cơn giông vần vụ ngoài xa lắm
Đã sóng triều dâng vỗ tới gần
Mắt ai đăm đắm chân trời thẳm
Đã bến mưa khuya đẫm nước chan.