Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2021 06:09, số lượt xem: 30

Từ bữa anh đi,
cửa mở trống không,
chân trời xa lắc,
đếm mòn ngón tay
tràn mùa nước mắt.