Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2021 06:00, số lượt xem: 30

Chân biệt ngõ nhà từ thuở bé,
khúc nôm ru giấc cũng xa rồi.
Đi tìm tri kỷ trong dâu bể,
từ bấy đến nay chẳng gặp ai.