Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2021 06:16, số lượt xem: 37

Rối bời bờ dậu mùng tơi,
hiên nhà từ ấy không người bước sang.
Bến sông từ ấy sầu trăng,
tình riêng từ ấy khóc ngang ngửa lòng.