Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/02/2022 08:28

Nắng mưa lầm lũi,
mồ hôi đẫm áo phận người.
Quanh năm chài chãi áo tơi
gãi đất đồng hoang,
cheo leo mặt đất,
lênh đênh ao đời.