Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/03/2021 16:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 07:49

Hàng ngày tờ lịch thản nhiên rơi,
có biết là đang rụng kiếp người,
có biết là đang thu cách biệt,
nụ cười, tiếng khóc giống nhau thôi!

Hàng ngày tờ lịch thản nhiên rơi,
có biết người đang tiễn biệt ai,
có biết ngày đi không trở lại,
chớp mắt  mà nay đã một đời